Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2022

VOV4.Mnông-Chính phủ Australia mbơh dak aơ dôl geh uănh nđôi na nê̆ nău duh jêr lơ ma hao hô đah Nga n’hanh Ukraine n’hanh mbra ndrel đah Anh njrăng nău mbra geh du rơh tâm rkeh tahen. Tâm nău ntoh ngơi đah ntŭk kan mbơh nău mhe ta ntŭk ta nar 20/1, kruanh n’gâng kan mât rnă njrăng ngih dak Australia an gĭt, dak aơ mbra kơl an Anh tâm nău njrăng rdâng ăp nău tâm rkeh. Anh mbra geh ƀư du nău kan dŭt khlăy tâm nău njrăng rdâng ăp nău kan ma Nga dôl mĭn tât đah Ukraine.l Nĕ lah nău mât uănh dŭt têh đah Anh n’hanh đah lam ntur neh ta rnôk aơ. Kruanh n’gâng kan Australia lah na nê̆ “Lah he ŭch njrăng ăp ngih dak geh nău ƀư tâm rkeh, rĭ ueh ngăn lah he an geh ƀư nău nĕ đah ăp nuĭh băl n’hanh nuĭh kan ndrel têh dăng n’hanh he geh nău nĕ đah Anh n’hanh Mỹ.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương