Pơk uănh mông nar djăt: 19/4/2021

 

VOV4. M’nông: Tâm 2 nar rlău aơ, geh 10 nuĭh ta Anh khĭt tă bah Covid-19. Aơ lah rnoh nuĭh khĭt tă bah Covid-19 ta Anh dŭt đêt kơp ntơm bah nar 9/9 năm e nơh. Rnoh nuĭh khĭt n'hanh lăp nhih dak si tă bah Covid-19 ta Anh hŭch mbrơi mhe aơ dơi mĭn lah tă bah nơm geh trong chuh n'gang vaccine Covid-19 lam hvi. Anh hŏ ntơm chuh n'gang lam dak ntơm bah khay 12 năm e nơh n'hanh tât aƀaơ lĕ rngôch nuĭh rlău 50 năm deh, ăp nuĭh kan dak si n'hanh nuĭh dơh tât khuch hŏ dơi chuh dŭt đêt 1 n'glai. Tĭng nhih pah kan dak si neh dak Anh, kơp tât aƀaơ, bơi 33 rkeh nuĭh ƀon lan dak dja hŏ dơi chuh n'glai lor bôk năp vaccine njrăng n'gang Covid-19./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương