Pơk uănh mông nar djăt: 21/1/2022

VOV4.Mnông-Aƀaơ, hộ chiếu Vaccine Covid-19 bâh Việt Nam lĕ geh Nhật Bản, Mỹ, Anh, Australia, Ấn Độ, Belarus, Campuchia, Philippines, PalestineMaldives (Man-đi-vơ) kơp đơn Nĕ lah nău mbpơh ma nuĭh ntoh ngơi n’gâng kan nchră nău dak bah dih Lê Thị Thu Hằng an git\ ta rơh rƀŭn nchră ăp khay geh ƀư ta kêng măng nar 20/1 ta Hà Nội. Tĭng nău mbơh bâh wa Lê Thị Thu Hằng, mpeh đah Việt Nam lĕ dôl geh kơp dơn hộ chiếu vaccine, mô lah săm ƀŭt kơp dơn bâh 79 ngih dak n’hanh nkual neh lĕ mbơh tơih na nê̆ tât n’gâng kan nchră nău dak bah dih. Nău kơp dơn aơ mbra lah nău kan gay ma nuĭh dak bah dih lăp ta Việt Nam bâh 79 ntŭk aơ mbra geh n’huch nar an gŭ nglah êng hôm 3 nar n’hanh rhoăt nar an gŭ nglah êng an nuĭh ƀon lan lĕ chuh tŏng vacxin Covid-19 mô lah lĕ tă bah ntưp Covid-19. Bâh nar 1/1 năm aơ, Việt Nam lĕ nthoi tay ăp rơh mpăr rdeng năch đah dak bah dih đah 8 ngih dak n’hanh nkual neh.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

      

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương