Ca ngợi Bộ đội Cụ Hồ

Dân ca: Jêh - Triêng

Biểu diễn: Đội nghệ nhân Jêh - Triêng xã Đăk Dục (Ngọc Hồi-Kon Tum)

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương