Bơ\n liên hoan sem  bô đôi

Dân ca Bahnar

Biểu diễn: Đinh Thị Panh – Đinh Thị Pế -  Đinh Thị Păm – Đinh Thị Đéch

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương