Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2021

 

VOV4.M'nông: Nar 3/8, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm hŏ geh rơh tâm nchră pơk sŏng dăng đah Groi Thủ tướng - Bộ trưởng Bộ Nội vụ dak Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng. Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam Tô Lâm lah rjăp bol ma nô nău lam ntŭr neh n'hanh nkual tât duh jêr, mô gĭt năl lor, ndrel đah nê lah rơh duh jêr nuh srê Covid-19, yơn tâm boh đah Việt Nam n'hanh Campuchia dơi kruanh rđău kan gưl têh bar dak dŭt n'hâm uănh khlay.

Ăp nău kan nsŏng kơl, tâm rgâl nău lư ma trong tâm boh dơi mât mbro; tâm boh rnă njrăng- njrăng n'gang neh dak đah bar dak dơi rdâk uĕh tay n'hanh n'hao dăng. Mpeh trong rƀŏng tâm boh tâm let năp tay, Bộ trưởng Tô Lâm n'hanh wa Samdech Krolahom Sar Kheng lah rjăp bar ding mbra ntrŭt ntrôl tay tâm boh "kâng n'har uĕh lăng, tâm rnglăp way ơm, tâm boh lam lĕ rngôch, nâp jong", n'hao âk tâm kơl nsum ta ăp rnôk rgum nchră dak bah dih n'hanh nkual ASEAN.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương