Pơk uănh mông nar djăt: 16/6/2021

 

        VOV4.M'nông: Ta rơh hop tâl 57 bah Ủy ban thường vụ Quốc hội, an nău rgop mpeh mbơh jêh uănh năl tĭng ƀư trong nchrăp hun hao wăng sa- rêh jêng kon nuĭh n'hanh ngân sách ngih dak 6 khay năm 2021 ndơ̆ luh nar ntri (15/6), ăp nuĭh kan nsum Ủy ban dăn đă: Nău mbơh bah Chính phủ ân uănh năl na nê̆ tay mpeh an ƀư rnoh ntop kơl 62 rbăn rmen prăk an ăp nuĭh geh tât khuch bah nuh srê têh Covid-19 lơh tâm ban kơt ăp rnoh ntop kơl êng ƀa ƀă, ntơm bah nê ƀư ntŭk nsing an dŏng ăp trong kơl êng ƀa ƀă tâm let năp tay. Lah n'glôch jêh rơh hop tâl 57 bah Ủy ban thường vụ Quốc hội, kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ dăn đă: lôch rơh hop, ăp nhih pah kan, ăp mpôl kan geh tât ndăn ngăch gŭ mĭn, nkah djăt răp jăp nău rgop bah tĭng nkô̆ ta rơh hop mpeh ƀư lôch jêh si ƀŭt n'hanh nău nchrăp bôk nău kan rơh hop bôk năp Quốc hội khóa 15. Ủy ban thường vụ Quốc hội n'glêh an ƀư lôch jêh ăp tŏng nchrăp nuĭh kan lôch nê mơ ƀư ăp nkô̆ êng ƀa ƀă ta rơh hop bôk năp Quốc hội khóa 15.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương