Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021


VOV4.M’nông – Ntoh ngơi ta Rƀŭn nchră pơk sŏng dăng Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău ASEAN+3 đah ASEAN đah ăp dak kan ndrel Trung Quốc, Nhật Bản n’hanh Hàn Quốc, Kruanh nchră nău Trung Quốc Vương Nghị mbơh, Trung Quốc mbra n’hao pă vaccine gay ntop kơl ăp dak tâm rnôk chuh. Wa Vương Nghị an gĭt, tât aƀaơ, Trung Quốc lĕ pă an rlău 750 rkeh dĭng vaccine Covid-19 an ăp dak n’hanh mbra pă tay 110 rkeh dĭng an Trong ƀư gĭt đah vaccine Lam ntŭr neh (COVAX) tâm 4 khay tât, kơt pă tay 3 rmen đôlar ntop kơl lam ntŭr neh tâm 3 năm tât.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương