Pơk uănh mông nar djăt: 30/11/2021

 

          VOV4.M'nông: Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình nar ntri (29/11) an gĭt Trung Quốc mbra pă an tay 1 rmen dĭng vaccine COVID-19 an ăp dak châu Phi gay dơi tât rnoh chuh n'gang an 60% rnoh nuĭh châu Phi tâm năm 2022. Ton mpeh rnoh vaccine mhe kơi ntop pă dơi ndơ̆ luh tâm rnôk lam ntŭr neh nar lơn ma rvê mpeh nău ntưp rêng bah njêng săk mhe bah SARS CoV2, dơi kuăl lah Omicron, lor bôk năp dơi năl geh ntưp ta châu Phi. Tâm nău lah pơk sŏng dăng tât rgum nchră mpeh tâm boh Trung Quốc- châu Phi, Kruanh Trung Quốc Tập Cận Bình an gĭt du ntŭk rgum prăk kaih rloh rlău n'har bri Trung Quốc-châu Phi mbra dơi njêng gay pă an ăp mpôl kan prăk kaih châu Phi n'glĕ rnoh an manh 10 rmen đôlar./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương