Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2022

 

VOV4.M'nông: Nar 23/5, ta nkual ƀon têh Sochi (bah meng dak lêng biển Đen bah Nga) hŏ ƀư rơh mâp đah Tổng thống Nga Vladimir Putin n'hanh Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko. Lah ta rơh mâp, Tổng thống Nga V.Putin njrăng đă, khân păng hŏ tâm ban ŭch ƀư du rơh tâm mâp êng ta Sochi, yor nô nău duh jêr ân geh du rơh nkoch bri răp jăp n'hanh jru hvi. Nkô̆ rơh mâp geh tât ăp nkô̆ nău rnă njrăng tâm nkual, rnă njrăng bah bar dak n'hanh ăp ntil geh tât wăng sa. Nkoch gĭt ta rơh mâp an gĭt, năm e nơh, tâm rsong tăch rgâl đah 2 dak hŏ geh tât rnoh dŭt âk- bơi 38,5 rmen đôlar. Mpeh bah nơm, Tổng thống Belarus Lukashenka kuăl nô nău aƀaơ lah "rnôk trong dơh uĕh" n'hanh njrăng đă an lah ăp dak phương Tây mô uănh saơ nău nê, hŏ ntrôl Nga n'hanh Belarus pah kan way nkô̆ jru lơn đah jâng wăng sa bah he./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương