Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2021

 

VOV4.M’nông: Tổng thống Nga Vladimir Putin an gĭt dak dja mbra tâm nchră tay đah Mỹ yơn Mỹ ân ŭch nău tâm nchră đŏng. Nău mbơh dja dơi ndơ̆ luh ta rnôk tâm nchră gưl têh đah wa Putin n'hanh Tổng thống Joe Biden ƀư ta Geneva (Thụy Sĩ). Lôch tâm nchră  gưl têh Nga n'hanh Mỹ ndơ̆ luh nău mbơh nsum mpeh đăp mpăn nău dơi jŏ jong. Nău mbơh nsum geh: "Nău njong Hiệp ước koh n'hŭch ndrak nsiu têh mhe (New START) mhe aơ lah du nău an saơ an nău ton bah bar dak tâm nău mât kân ndrak nsiu hạt nhân.Tĭng nkô̆ nău mbơh nsum, gay dơi tât rnoh kan dja, Nga n'hanh Mỹ mbra ơm ntơm ƀư rơh tâm nchră bar ding lam lĕ rngôch, ngăn ngăn n'hanh ngăch ngăr mpeh đăp mpăn nău dơi jŏ jong./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương