Pơk uănh mông nar djăt: 28/6/2022

 

VOV4.M'nông: Nar 27/06, nuĭh kơl kan an Tổng thống Nga Yuri Ushakov an gĭt, kruanh rđău kan Nga mbra râng tâm nchră gưl têh G20 ƀư ntơm bah nar 15-16/11 ta Indonesia (Bali). Tĭng păng, du nău jă tâm di hŏ dơn geh tât bah Indonesia, dak ƀư tơm G20 n'hanh Nga hŏ dơn nău jă râng tâm nchră gưl têh dja.  Nuĭh kơl kan an Tổng thống Nga Ushakov mpŏng lah, nô nău mbra an tât, yơn păng rvê, du đêt dak hôm geh ntĭl mpông tâm rnôk nuh srê. Tâm nchră gưl têh G20 mĭn uănh ăp nkô̆ nău wăng sa n'hanh chính trị mô dơi khuch tât bôk nău kan nchrăp lor bah Indonesia. Nkre, chính phủ Indonesia, tĭng nău dăn đă bah Mỹ n'hanh ăp dak băl, hŏ jă Ukraina ndrel râng tâm nchră gưl têh dja./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương