Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2022

VOV4.M’nông: Tâm năm 2021, bol ma geh âk nau khuch mô đê̆ bah srê Covid-19, Radio Việt Nam hŏ lah rjăp nau dơi khlay lah ntŭk kan nkoch trêng nau leo tơm, ƀư jêh nau kan geh jao, rgop têh ngăn ân nau nkoch mbơh nau mhe”. Nê lah nau lah rjăp bah Kruanh n’gâng kan Nkoch mbơh nau mhe, Groi Kruang Rnâng kan Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng tâm nar rƀŭn lôch nau kan năm 2021 ndrel ntrŭnh ƀư nau kan năm 2022 bah Radio Việt Nam. Tâm năm rlau aơ, Radio Việt Nam hŏ tâm dăch ndrel ma nau rƀŏng, nau rđau kan bah Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Rnâng kan Tuyên giáo Trung ương.

N’gâng kan nkoch mbơh nau, rgum ngăn tâm nau nkoch trêng mpeh nau kan, nau dơi têh ngăn bah neh dak tâm âk ntil mbơh, âk nau kan, âk ntil dŏng, âk ntil nau ngơi. Ngăn lah, tâm rnôk srê Covid-19 ntoh luh hô dăng tâm năm 2021, Radio Việt Nam hŏ ƀư âk nau kan nkoch trêng jru mpeh nau kan njrăng rdâng srê. Năm 2022, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng giám đốc Radio Việt Nam lah rjăp: Radio Việt Nam mra rgum ngăn tâm nau kan ndâk tay ndrel rgum ntrơn rgâl mro gay ƀư ân ueh nau kan chính trị geh Đảng ndrel Ngih dak jao ân.

Năm 2022, Radio Việt Nam mra ƀư Liên hoan phát thanh lam dak tal XV tâm nkuăl ƀon têh Hồ Chí Minh ndrel bôk nau kan Chính luận-Nghệ thuật nkah 92 năm ndâk Đảng cộng sản Việt Nam./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương