Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2021

 

VOV4.M’nông: Nar 18/6/2021, ta Nhih pah kan Trung ương Đảng, wa Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ƀư tơm rơh hop Bộ Chính trị, hop Ban Bí thư gay uănh năl, ƀư rmal Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương năm kan 2015- 2020, Ban cán sự đảng Uỷ ban nhân dân n'gor Bình Dương năm kan 2016 - 2021 n'hanh du đêt cán bộ kruanh rđău kan, kruanh rđău kan ơm n'gor Bình Dương. Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương năm kan 2015 - 2020 tih nău way rgum joi geh nău tâm ban n'hanh nău way pah kan bah Tỉnh uỷ; mƀơk lhoi rđău kan, nchŏng đă, mô geh hăn ôp uănh, groi nđôi, gay du đêt mpôl kan đảng n'hanh đảng viên tih ăp quy định bah Đảng, pháp luật bah Ngih dak mpeh mât uănh, dŏng neh ntu, tơm prăk, drăp ndơ bah Đảng, Ngih dak ta Tổng Công ty Sản xuất n'hanh Xuất nhập khẩu Bình Dương (Tổng Công ty 3/2) mpeh Tỉnh uỷ Bình Dương, lơh jêng roh huach âk, khuch jru tât nău geh ngân sách ngih dak. Bộ Chính trị n'glêh an rmal Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Bình Dương năm kan 2015 - 2020 ma trong nkah n'hanh ndơ̆ luh nău n'glêh an rmal ma trong n'glơh tŭp nău kan đah du đêt nuĭh geh tât nău tih dja./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương