Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2021


  VOV4.M'nông: Ôi nar 24/9, ta Nhih pah kan Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hŏ geh rơh kuăl điện tâm nchră đah Tổng Bí thư, Kruanh dak Trung Quốc Tập Cận Bình. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mbah rhơn 72 năm Quốc khánh Trung Quốc, lah rjăp, bol ma nuh srê Covid-19 khuch hô tât ăp ntil nău rêh lam ntŭr neh n'hanh tâm nđŭr, tâm boh đah bar dak, yơn tâm boh bar đảng, bar dak Việt Nam- Trung Quốc mât uĕh jâng nsan hun hao; mpơl nău lah uĕh Trung Quốc tâm pă nău tă ơm gĭt kan, ntop kơl vaccine an Việt Nam tâm pah kan njrăng, n'gang nuh srê Covid-19 n'hanh ŭch rŏng bar ding an rong lor âk trong an tâm boh njrăng n'gang nuh srê Covid-19 n'hanh rdâk hao  tay jêng tay lôch bah nuh srê Covid-19. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dăn đă, tâm boh kan nsum tay lhăt mpeh mât njrăng n'har bri, rdâk njêng trong n'har bri đăp mpăn, tâm boh n'hanh hun hao./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương