Pơk uănh mông nar djăt: 28/6/2022

 

VOV4.M'nông: Nar ntri (27/6), nkhêp nkah ndray 71 năm Nar njêng Đảng Ƀon lan Campuchia (CPP), Nkah ndray 55 năm Nar njêng tâm boh Việt Nam- Campuchia, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hŏ kuăl điện tâm nchră đah Kruanh Đảng Ƀon lan Campuchia, Thủ tướng Chính phủ dak Campuchia Hun Sen.

Ta rơh kuăl điện tâm nchră, bar kruanh rđău kan hŏ tâm ôp mpeh nô nău bah bar đảng, bar dak, mpơl nău rhơn mpeh tâm boh Việt Nam- Campuchia mô rlu dơi hun hao jru hvi, nsĭt tay nău geh ngăn ngăn an ƀon lan bar dak. Bar kruanh rđău kan lah rjăp ndrel mât ndray, bun dăp tâm boh bar ding uĕh lăng n'hanh tâm ban ŭch kan nsum tay lhăt, ntrŭt ntrôl tâm boh tĭng ăp trong rƀŏng ma bar ding hŏ ndơ̆ luh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nsing nơm ta nâm nău mât bôk sol ang bah kađăch Nô-rô-đôm Xi-ha-mô-ni, nău rđău kan bah Thượng viện, Quốc hội, Chính phủ Campuchia đah n'gâng tơm lah Đảng CPP tă bah Kruanh CPP, Thủ tướng Hun Sen mât bôk, ƀon lan Campuchia mbra geh tay âk nău dơi mhe, têh kuâng lơn đŏng tâm rơh mât njrăng, rdâk njêng n'hanh hun hao neh dak./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương