Pơk uănh mông nar djăt: 16/6/2021

VOV4.M’nông: Du nar lor ma mâp gưl prêh đah Tổng thống Nga V.Putin ndrel Tổng thống Mỹ Joe Biden geh tâm nar aơ lơ 16/6, rnă njrăng đăp mpăn geh mât nâp tâm nkuăl ƀon têh Geneve, Thuỵ Sỹ, ntŭk geh ƀư rơh rƀŭn geh âk mpưm nŭih uănh khlay nau aơ. N’gâng kan bah Thuỵ Sỹ rđau rlau du rbăn nŭih mât rnă njrăng gay đăp mpăn ân nau kan. Công viên êp ngih rƀŭn La Grăng, ndâk êp nglau Geneve, ntŭk geh nar tâm mâp hŏ geh ân ntâl mpông. Âk n’gar nking ndrel ma rse loig hŏ geh ndâk êp nkuăl aơ. Rnôk aơ, nau ntoh lư lam ntur neh dôl ma rgum nau uănh tât rơh rƀŭn gưl prệh aơ yor lah Mỹ ndrel Nga lah 2 dak têh, ƀư nau kan khlay tâm âk nau kan duh bah lam ntur neh. Aơ geh uănh lah rnôk ueh ngăn ngên gay ma 2 ding doh rklaih nau nkol mpeh tâm rkeh, sŏng dăng tâm nchră nau kan 2 ding ndrel lam ntur neh ndrel uănh khlay./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương