Pơk uănh mông nar djăt: 16/5/2022

 

 

VOV4.M’nông- Ôi nar 15/5 tĭng mông ta ntŭk, ta nkuăl ƀon têh New York, Hoa Kỳ, Thủ tướng Phạm Minh chính vơt wa Charles Kaye, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warbug Pincus- lah ngoăy tâm âk ntŭk ntuh kơl dŭt jŏ n’hanh dŭt têh aƀaơ ta lam ntur neh.

 Thủ tướng Phạm Minh chính vơt wa Charles Kaye, Tổng Giám đốc Tập đoàn Warbug Pincus-ntŭk ntuh kơl dŭt têh aƀaơ ta lam ntur neh.

Ta rơh vơt, nuĭh leo kan Tập đoàn lah na nê̆ lĕ rngôch, ntŭk tăch rgâl n’hanh wăng sa têh ăp nar lơ ma đăp mpăn bâh Việt Nam dơh an ăp nuĭh ntuh kơl dak bah dih. Thủ tướng chính phủ dăn đă Tập đoàn an geh mĭn uănh pơk hvi tay ntuh kơl ta Việt Nam n’hanh đah mpôl năch têh hvi ta lam ntur neh mbra lah ntung njŏ gay ma ndơ̆ ăp nuĭh ntuh kơl Hoa Kỳ lah êng n’hanh nuĭh ntuh kơl dak bah dih lah nsum tât ntuh kơl ta Việt Nam. Thủ tướng dăn đă bar ding an geh n’hao tay nău tă kan tâm kơl tâm âk năm ba năp, mbơh tơih ăp nău kan tâm kơl tĭng trong an bah ir nău kŏ văk pah kan hành chính, hăn lăp tơm tâm nău ngăn, an geh săk rnglăy âk lơn, geh nău trĕ lam âk lơn.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương