Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021


VOV4.M’nông – Nar 13/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính pah kan đah TP HCM mpeh nu nău wăng sa rêh jêng 3 khay năm 2021 n’hanh mkra du đêt dăn đă bah nkual ƀon têh. Aơ lah ntŭk bôk năp Thủ tướng Chính phủ pah kan jêh rnôk Chính phủ uănh tay nuĭh kan, an saơ uănh mĭn dŭt n’hâm bah Chính phủ đah nău hun hao nkual ƀon têh Hồ Chí Minh.

Thủ tướng Phạm Minh Chính pah kan đah TP. Hồ CHí Minh

 

Kruanh UBND nkual ƀon têh Hồ Chí Minh lĕ dăn đă, dăn đă đah Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ 5 rmôt nkô̆ nău geh: Ndâk njêng Nghị định mhe, rgâl Nghị định 93 bah Chính phủ gay nkra rgâl, ntop tay du đêt nkô̆ nău mpeh pă gưl, pă nău dơi an TP.HCM; dôh rklaih jêr jŏt, wăk kol tâm rnôk ƀư tĭng nghị quyết mrô 54 bah Quốc hội; mpeh ntuh kơl, ndâk ƀư jŏ năm lvang 2021-2025; ăp dăn đă geh tât nkual ƀon têh Thủ Đức kơt mpeh trong ƀư, nău kơl êng, ndâk ƀư ntung trong đah nkual ƀon têh Thủ Đức; ăp dăn đă geh tât trong kan mât uănh nkual ƀon têh bah nkual ƀon têh Hồ Chí Minh.

 

Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương