Pơk uănh mông nar djăt: 30/11/2021

 

VOV4.M'nông: Dơn nău jă bah Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh khâl ngăn Campuchia tâm 02 nar (29-30/11/2021). Lah ta rơh tâm nchră đah Thủ tướng Hun Sen ta Cung Hòa Bình (thủ đô Phnom Penh), Thủ tướng Lào Phankham Viphavanh lah rjăp, Lào n'hanh Campuchia geh tơm văn hóa, nău way gŭ rêh bơi tâm ban, tâm boh tâm rnglăp oh nô uĕh lăng n'hanh dăn đă bar ding n'hao dăng lơn tâm boh. Ndrel đah nê, Thủ tướng Phankham Viphavanh dăn đă bar ding tâm nchră tay gay ton tâm boh têh jong lam lĕ rngôch, ntrŭt ntrôl Ủy ban n'har bri ƀư lôch jêh nău kan hŏ dơi kruanh rđău kan gưl têh bar dak ndơ̆ luh n'hanh ntrŭt ntrôl tâm boh kalơ ăp trong kan wăng sa, văn hoá, ntĭm nti. Thủ tướng Hun Sen ŭch lĕ rngôch ăp nău dăn đă gay ntrŭt ntrôl tâm boh đah bar dak bah Thủ tướng Lào.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương