Pơk uănh mông nar djăt: 29/6/2022

VOV4.M’Nông-  Tâm rnôk Trung Quốc dôl ntrôl ngăch nău khuch tât n’hanh nău tât râng ta Thái Bình Dương, Thủ tướng Australia mhe geh rơh tâm nchră ma điện thoại đah Thủ tướng ndru gôl dak Solomon, ngih dak mhe geh ký nău tâm ton rnă njrăng đah Trung Quốc ƀư an du đê̆ ngih dak tâm nkual mĭn rvê. Thủ tướng Australia an gĭt đŏng păng n’hanh Thủ tướng Solomon ŭch geh tât râng rơh tâm mâp ăp ndru gôl dak Thái Bình Dương n’hanh tâm mâp măt ta bah dih rơh rƀŭn nchră aơ. Tâm rơh tâm nchră đah Thủ tướng Australia, Thủ tướng Solomon Sogavare du tơ̆ tay lah na nê̆ nău mĭn uănh Australia lah dak kan ndrel mpeh rnă njrăng geh săch, mbơh ma păng lĕ ndơ̆ mbơh âk tơ̆ ta năp nĕ, tâm nĕ geh rơh tâm mâp kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Australia Penny Wong rnôk păng tât khâl dak aơ.

Nuĭh rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương