Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2021

 

VOV4.M'nông: Bộ trưởng Quốc phòng ăp dak mpeh ăp mpôl tâm ton tahen Bắc Đại tây dương (NATO) mhe aơ hŏ uănh an dŏng trong nchrăp njrăng n'gang êng bah Liên minh châu Âu (EU), gay rdâk njêng n'hanh rdâk têh dăng tay mpôl tahen an ăp dak băl mpôl. Lah ta năp báo chí lôch nar hop bôk năp bah Bộ trưởng Quốc phòng NATO ta Brussels, Bỉ tâm nar 21/10, Tổng Thư ký Nhih pah kan tâm ton tahen Bắc Đại tây dương Jens Stoltenberg lah rjăp, trong nchrăp mhe mbra kơl nău dơi njrăng n'gang êng nâp dăng nkhêp geh ăp rơh tâm lơh êng êng. Bah meng nê, wa Jens Stoltenberg năl lah đŏng, NATO dôl ndrel rdâk tay n'hanh mbra mât rnoh nchrăp ta rnoh âk ta nkual dak lêng nđôch./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương