Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2021

 

VOV4.M'nông: Delta dơi mĭn lah kaman njêng săk ƀư jêng rơh nuh srê Covid-19 ntoh luh dŭt mhe ntưp rêng luh tât âk n'gor, nkual ƀon têh ta Trung Quốc. Bol ma âk nuĭh ji tâm rơh dja hŏ tă chuh vaccine, yơn nuĭh rnâng kan dâk bôk năp Trung Quốc hôm lah rjăp tay đŏng, vaccine bah dak dja geh nău tam đah kaman njêng săk Delta. Wa Chung Nam Sơn, nuĭh rnâng kan dâk bôk năp mpeh nău ji ntưp rêng bah Trung Quốc rnôk râng du nău kan ta Quảng Châu mhe aơ du tơ̆ tay đŏng lah rjăp, vaccine bah dak dja hôm geh nău tam đah kaman njêng săk bah SARS-CoV-2 n'hanh đăp mpăn, bol ma nău tam mât njrăng geh hŭch. Tĭng wa Chung Nam Sơn, ăp rơh uănh năl tâm jrô rlong ƀư đah ăp ntil vaccine bah Trung Quốc an saơ geh nău dơi nkhĭt kaman me nklăp mbra hŭch, yơn hôm geh nău tam mât njrăng đŏng. Păng an gĭt đŏng, lôch jêh gŭ mĭn mpeh rơh nuh srê ta Quảng Châu tă bah kaman njêng săk Delta lơh rnôk khay 5 hŏ an saơ lah vaccine bah dak Trung Quốc geh nău dơi mât njrăng./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương