Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021

VOV4.M’nông – Tĭng rnoh kơp lĕ rngôch bah ăp ntŭk, lam dak geh dĭng lĕ 69.198.594 nuĭh ƀư tĭng nău dơi săch nuĭh ntoh măt Quốc hội khóa 15 n’hanh ntoh măt HĐND ăp gưl năm kan 2021-2026 tâm nar 23/5 tât. Hội đồng săch Ngih dak mhe aơ lĕ geh công văn an du đêt ntŭk nklăch phiếu ta 2 n’gor Kon Tum n’hanh Dak Lak dơi ƀư săch ơm lơn nkôp đah Nar săch 23/5/2021 lĕ dơi Quốc hội ntrŭnh. Ta Kon Tum, Hội đồng săch Ngih dak ŭch an ăp nkual nklăch phiếu tâm nar 22/5 ta ăp xă Ngọc Linh, Mường Hoong, Đăk Man, Đăk Plô, Đăk Nhoong, Đăk Long ta nkuăl Đăk Glei n’hanh Pôih tahen n’har bri xă Đăk Xú bah xă Đăk Xú, nkuăl Ngọc Hồi ơm lơn du nar nkôp đah Nar săch lam dak. Ta Dak Lak, Hội đồng săch Ngih dak ŭch an ăp ntŭk nklăch phiếu ơm lơn du nar ta ăp rmôt vũ trang ta nkuăl Ea Súp, nkuăl Buôn Đôn n’hanh nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột.

 

Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương