Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2021

 

VOV4.M'nông: Tâm trôm bôk nău kan hăn khâl Mỹ, kêng măng 3/8, Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi hŏ mâp Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken. Tâm rơh tâm nchră, bar ngoại trưởng hŏ tâm nchră mpeh tât khuch bah nuh srê COVID-19 n'hanh ăp njuat gay nkra bah nuh srê. Bar ngoại trưởng mpơl tay nău mĭn nsum mpeh rnă njrăng nchuăn rdeng dak lêng n'hanh nkra bah tâm lơh tâm su dôl geh ta Trung Đông. Ngoại trưởng Blinken rhơn rnê nău khlay ƀư tơm leo trong bah Indonesia tâm ASEAN, nkre lah rjăp nău khlay bah nău nkra ăp rơh duh jêr ta Myanmar n'hanh rdâk tay ƀư tơm ta dak dja. Bar ngoại trưởng ton tâm boh tâm ăp rơh rdâng lơh nuh srê lam ntŭr neh, rdâng lơh đah rơh duh jêr rgâl duh nđik trôk nar, ntrŭt ntrôl tâm boh wăng sa n'hanh tăch rgâl bar ding, mât njrăng nău dơi dah rŏng hăn ta dak lêng./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương