Pơk uănh mông nar djăt: 19/6/2021


VOV4.M’nông – N’gâng kan ntĭm nti mhe geh sam ƀŭt njuăl Kruanh UBND n’gor,  nkual ƀon têh mpeh nău ƀư rơh tâm rlong tốt nghiệp THPT năm 2021 tâm rnôk srê. Tĭng nĕ, N’gâng kan ntĭm nti ntrŭnh an ƀư rơh tât rlong tốt nghiệp THPT 2021 jêng 2 rơh. Na nê̆, rơh 1 bah rơh tâm rlong tốt nghiệp THPT năm 2021 dơi ƀư tâm nar 7 n’hanh 8/7. N’gâng kan ntĭm nti mbra ƀư rơh tâm rlong rơh 2 an ăp nuĭh kon hŏk geh khuch tă bah srê Covid-19, geh ăp kon hŏk tâm rmôt F0, F1, F2 tĭng ntil bah nău kan dak si, kon hŏk gŭ tâm nkual dôl geh nchoeng n’gang, ƀư nkhah êng kon nuĭh tĭng ntĭm đă bah Thủ tướng gay ƀư tĭng trong mkra ngăch njrăng n’gang srê Covid-19. Mpeh nar tâm rlong rơh 2, N’gâng kan ntĭm nti mbra ntrŭnh na nê̆ ƀư tĭng tâm nău đă bah ăp ntŭk. N’gâng kan ntĭm nti đă ăp ntŭk kơp uănh, joi na nê̆ nu nău kon hŏk geh khuch bah srê Covid-19 mô dơi râng tâm rlong tâm rơh 1, njuăl tât N’gâng kan bah năp nar 5/7.

 

Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương