Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2021

 

VOV4.M'nông: Điện Kremlin mĭn lah, nău NATO an dŏng trong kan mhe rgum tâm Nga hŏ an saơ, nău n'glêh an koh tăch tâm boh đah mpôl kan dja bah Nga lah di ngăn. Nuĭh ntơh ngơi Điện Kremlin, wa Dmitry Peskov lah ta rơh hop báo an gĭt, Nga mô hŏ tă geh mbĭch mbơi mpeh NATO. Nga gĭt ngăn nuih n'hâm bah mpôl kan dja mô dơi njêng luh yor đăp mpăn ma lah gay rdâng lơh đah Nga. Jêng mô kâp ân tâm dâl nău đah NATO. Tâm boh đah Nga n'hanh NATO hŏ jŭr djơh lôch rơh n'glăp Crimea ndrel đah duh jêr Ukraine. Ntơm bah nê tât aƀaơ, tâm boh bar ding dơi ntơm ma du rơh âk nău rmal, mprơh sĭt ăp nuĭh kan tâm boh dak bah dih n'hanh tâm ntôn lăp rglah nău kan êng dak nơm, bầu cử. Nga hŏ n'glêh an dŭt bah ƀư ntung njŏ đah NATO. Aƀaơ lĕ bar ding dôl nchrăp uănh an dŏng ăp trong kan têh jong mhe gay tâm rlăch ndăng./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương