Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021


VOV4.M’nông – Kruanh nchră nău Nga Sergei Lavrov kuăl jă du rơh rƀŭn ndal bah rmôt Kôp poăn Trung Đông, geh Nga, Mỹ, Liên minh châu Âu n’hanh Liên hợp quốc gay tâm nchră trong mkra an ăp nău duh jêr hao dăch aơ đah Israel n’hanh Palestin. Ntoh ngơi ta rơh rƀŭn mbơh nsum đah Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterrs ta thủ đô Moscow, Nuĭh djôt bôk Nău kan tâm rnglăp nchră nău Nga an lah, trong mkra ndal ngăn rnôk aơ lah rgum du rơh rƀŭn bah rmôt Kôp poăn, geh ăp nuĭh ta n’gul mkra lam ntŭr neh. Pơng lah rjăp đŏng, lĕ rngôch nsing nơm tâm nău tâm pă bah Tổng thư ký Liên hợp quốc. Nău kuăl jă n’gluh an tâm rnôk tâm lơh hô ngăn tâm 7 năm bah năp đah Israel n’hanh Palestin lĕ ƀư đêt ngăn 50 nuĭh khĭt n’hanh rhiăng nuĭh sôt rmanh, dŭt âk ta Gaza.

 

Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương