Pơk uănh mông nar djăt: 25/9/2021

 

N’gor Kon Tum

Tŭk rgâl tât âk tŭk, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntŭk, kêng măng n’hanh măng mih ntâng, geh ntŭk mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:            29→31đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:        21→23 đô̆ C

N’gor Gia Lai

Tŭk rgâl tât âk tŭk, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntŭk, kêng măng n’hanh măng mih ntâng, geh ntŭk mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:            28→30 đô̆ C; êng nkual mpeh bah dâng 31-33 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:        20→22 đô̆ C; êng nkual mpeh bah dâng 24-26 đô̆ C

N’gor  Dak Lak

Tŭk rgâl tât âk tŭk, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntŭk, kêng măng n’hanh măng mih ntâng, geh ntŭk mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                  29→31 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:             21→23 đô̆ C

N’gor  Dak Nông

Tŭk rgâl tât âk tŭk, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntŭk, kêng măng n’hanh măng mih ntâng, geh ntŭk mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                        28→30 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:                    20→22 đô̆ C

N’gor Lâm Đồng

Tŭk rgâl tât âk tŭk, nar duh tăch proăt, geh mih đêt ntŭk, kêng măng n’hanh măng mih ntâng, geh ntŭk mih jêt

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              27→29 đô̆ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 22→24 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:          19→21 đô̆ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 15→ 17 đô̆ C

                                                            Nŭih rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương