Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021


 

N’gor Kon Tum

Tŭk rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng đêt ntŭk

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:          32→34đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:        21→23 đô̆ C

 

N’gor Gia Lai

Tŭk rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng đêt ntŭk

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              32→34 đô̆ C; êng nkual mpeh bah dâng 35-37 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:          20→22 đô̆ C; êng nkual mpeh bah dâng 23-25 đô̆ C

 

N’gor  Dak Lak

Tŭk rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng đêt ntŭk

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                   31→33 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:              21→23 đô̆ C

 

N’gor  Dak Nông

Tŭk rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng đêt ntŭk

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:                         31→33 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:                     20→22 đô̆ C

 

N’gor Lâm Đồng

Tŭk rgâl, nar duh, kêng măng n’hanh măng geh mih ntâng đêt ntŭk

Sial dăng mbrô 2- 3  

Nar trôk duh ntơm bah:              28→30 đô̆ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 24→26 đô̆ C

Măng trôk nđik ntơm bah:        19→21 đô̆ C; êng nkual ƀon têh Đà Lạt 15→ 17 đô̆ C

 

                                                            Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương