Pơk uănh mông nar djăt: 24/7/2021

 

          VOV4.M’nông: Mỹ hŏ ƀư ăp rơh rdôl lơh leng tât mpôl tahen Taliban tâm bar pe nar aơ gay ntop kơl ăp mpôl tahen Afghanistan. Dŭt đêt 4 rơh rdôl lơh ma ka nong dơi dơi Mỹ ƀư tâm bar nar 21/07 n'hanh 22/07 ta du đêt ntŭk lĕ ma Kandahar, ntŭk geh mpet jâk nar lơn hô bah Taliban. Ăp rơh rdôl lơh dja dơi ƀư tĭng nău đă bah mpôl tahen Afghanistan geh Taliban rdôl lơh mô lah gay ma lơh hăch rlâm ndơ năp dŏng tahen geh mpôl Taliban ntŭng. Taliban tâm bah ri aơ nơh hŏ pit in âk nkual neh ta Afghanistan lĕ ma ăp mpông n'har bri khlay đah ăp nău kan tăch rgâl tâm rnôk tahen Mỹ bơi ƀư lôch jêh lĕ rhuăt tahen luh bah dak dja./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương