Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2021

VOV4.M’nông: Ntŭk kan nkâng njrăng srê ji Mỹ (CDC) mhe ndŏ nau nkah đah ƀon lan dak aơ mô dơi tât Ấn Độ tâm rnôk srê Covid-19 dôl geh tât jêr. CDC Mỹ ân lah, ăp nŭih hŏ jêh chuh vắc xin njrăng Covid-19 hôm geh nau ntưp ji ndrel ƀư ntưp nau tât bah SARS-Cov2. Yor ri, nŭih ƀon lan Mỹ mô dơi tât Ấn Độ. Lah nchâp ân geh hăn tât Ấn Độ, n’gâng kan dak si Mỹ ân nkah ƀon lan ân chuh njrăng srê ân lôch lor ma hăn, put bok put mbung, mât nau tâm ƀah, der ntŭk âk nŭih ndrle rao kloh ty ma sa ƀu./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương