Pơk uănh mông nar djăt: 10/8/2022

 

VOV4.M'nông: Chính phủ Mỹ nar 9/8 mbơh si ƀŭt têh mhe an nkual châu Phi dăch kêng Sahara, tâm nê êng uănh Nga n'hanh Trung Quốc lah nău ntêt nkri, nkre ton pơk hvi tâm boh njrăng n'gang neh dak đah ăp dak châu Phi “ndrel nău mĭn”. Si ƀŭt trong kan têh mhe bah Mỹ lah rjăp, Washington, ndrel đah ăp dak băl n'hanh dak tâm boh ta châu Âu, Trung Đông n'hanh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương uănh châu Phi lah du gâl mô dơi lah mô geh đah rnă njrăng neh dak. Mỹ mbra ndăn dŏng nău way trong kan ƀon lan nơm njrăng n'gang êng n'hanh pơk hvi tâm boh njrăng n'gang neh dak đah ăp băl tâm boh têh jong geh nsum rnoh khlay n'hanh nău mĭn ntrŭt ntrôl đăp mpăn lam ntŭr neh. Mỹ mbra pah kan gay rdâk njêng nău dơi bah châu Phi tâm rơh rdâng lơh đah rgâl duh nđik trôk nar, ndrel đah ăp chính phủ n'hanh mpôl kan tâm nkual, tâm nê geh Liên minh châu Phi gay ntop kơl hun hao nâp dăng./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương