Pơk uănh mông nar djăt: 22/1/2022

VOV4.M’nông: Mỹ lŏ nduih lah ăp nau pănh phao ŭnh bah Triều Tiên êp aơ, nkre kuăl jă ăp dak kan nsum Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tâm ban tâm rnglăp kơl an nau đă mhal Triều Tiên. Nau ton lah bah Mỹ ndơ̆ luh knŭng đê̆ mông jêh rnôk Nga ndrel Trung Quốc nsrŭng nau uănh nau đă ăp bah Mỹ. Ntoh nau tâm nar rƀŭn mbơh jêh rơh rƀŭn bah Hội đồng Bảo an, Nŭih kan ntoh măt Mỹ tâm Liên hợp quốc lah rjăp: Nau kan bah Triều Tiên lah tih ăp nau ntrŭnh bah Hội đồng bảo an. Tĭng nŭih ntoh măt bah Mỹ, ăp dak kan nsum Hội đồng bảo an ân geh tâm ban ƀư kan ndrel ntrŭnh ăp nau kan mhal Triều Tiên. Yơn lah, Mỹ hôm kơl an du nau kan nchră nau đah Triều Tiên gay leo tât nau đăp mpăn jŏ jong ân nkuăl./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương