Pơk uănh mông nar djăt: 16/6/2021

 

VOV4.M'nông: Mỹ n'hanh Liên minh châu Âu (EU) nar 15/06 an gĭt bar ding tâm boh kan nsum rdâng lơh đah rgâl duh nđik trôk nar. Tĭng nău lư bah Chính phủ Mỹ, nău mbơh gưl têh Mỹ-EU hŏ mpơl nău ton n'hanh ngăch n'hao têh âk công nghệ n'hanh trong kơl gay ntrŭt ntrôl tâm rnôk ntlơi dŏng si ônh lŭ. Nău mbơh lah rjăp Mỹ n'hanh EU mbra tâm boh nsum hăn tât du trong dŏng điện mô n'hôl luh carbon tâm ăp năm 2030. Nău mbơh an gĭt đŏng Mỹ n'hanh EU nsrôih tay gay tât rnoh 100 rmen đôlar prăk dŏng an ƀư bah rgâl duh nđik trôk nar ăp năm tâm năm 2025.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương