Pơk uănh mông nar djăt: 4/12/2021

 

VOV4.M'nông: Ăp rơh nsŏng kơl gưl têh lor bôk năp nkual Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương đah Mỹ n'hanh Liên minh châu Âu (EU) ƀư ta thủ đô Washington nar 3/12. Bar ding mpơl nău ŭch đah Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dah rŏng n'hanh pơk hvi. Bar ding hŏ ôp uănh lam trong kan Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương bah he nkre plơ̆ lah rjăp tay nău mĭn tâm boh kan nsum n'hanh ndrel tâm boh tâm brê gay ŭch kơl 0du Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dah rŏng n'hanh pơk hvi nsĭng kalơ uănh khlay pháp luật n'hanh ăp rnoh khlay tâm ban geh, nkre rgop an đăp mpăn, rnă njrăng n'hanh hun hao nâp dăng bah nkual. Mỹ n'hanh EU nkoch nău geh jŏ jong tâm nău n'hao dăng tâm boh đah ăp băl mpôl tâm nkual Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nsing kalơ ăp rnoh khlay  n'hanh nău geh nsum n'hanh ndrel ŭch tĭng ăp rpiah âk ding nsing tâm di luật./.  

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương