Pơk uănh mông nar djăt: 24/5/2022

 

     VOV4.M'nông: Kêng măng 23/5, Mpôl pah kan mbrô 6 tă bah Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Tahen ƀon lan Việt Nam, Ủy viên Ban rđău đă mpeh njrăng n'gang sa khâm, tih djơh ƀư Kruanh mpôl leo hăn geh rơh pah kan đah Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải. Đại tướng Lương Cường dăn đă, ăp nuĭh tâm Mpôl pah kan n'hanh Ban cán sự Đảng Bộ Giao thông Vận tải grêt dăch tĭng nău ŭch geh, ăp nkô̆ ôp uănh ta Trong nchrăp 18 bah Ban rđău đă Trung ương mpeh njrăng n'gang sa khâm, tih djơh; lơn lah pah kan uănh năl di tay ntơm bah năm 2011 tât aƀaơ ta Bộ Giao thông Vận tải. Lơn lah, ân nchŏng luh ăp jêr jŏt, kŏ kol tâm pah kan uănh năl di, dăn đă Mpôl pah kan rgum, dăn đă trong droh rklaih nsum lam dak tâm  let năp tay./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương