Pơk uănh mông nar djăt: 23/10/2021

 

VOV4.M'nông: Nar 22/10, Tổng lãnh sự quán Việt Nam ta Khỏn-khèn (Khon Kaen) kan nsum đah n'gâng kan n'hanh Hội nuĭh Thái tơm Việt n'gor Na-khôn Pha-nôm (Nakhon Phanom) khuh n'gôr ƀư nkah ndray 45 năm njêng tâm boh Việt Nam-Thái Lan ta Ƀon tâm rnglăp Thái -Việt ta bản Mạy, ntŭk kruanh Hồ Chí Minh rlu jâng tâm khay 7/1928. Lah ta rnôk nkah ndray, Tổng lãnh sự Việt Nam ta Khon Kaen Chu Đức Dũng lah rjăp: 45 năm aơ, Việt Nam n'hanh Thái Lan hŏ ndrel n'hao tâm boh đah bar dak hun hao dăng, bun dăp tâm boh tâm rnglăp, nsing nơm, tâm uănh khlay nsum, geh nău tâm ban, ndrel nsĭt nău geh. Thái Lan aƀaơ hŏ jêng dak tâm boh khlay dâk bôk năp bah Việt Nam tâm ASEAN. Tĭng Tổng lãnh sự Chu Đức Dũng, ta rơh kuăl điện tâm nchră đah bar Thủ tướng Chính phủ Việt Nam n'hanh Thái Lan khay 5 mhe aơ, bar kruanh rđău kan tâm ban ŭch tâm rnôk nuh srê COVID-19 aƀaơ, bar dak ân n'hao dăng tâm boh ngăn ngăn, geh nău tam, lăp trong jru hvi, nsĭt tay nău rêh hơm răm, đăp mpăn an ƀon lan bar dak, nsrôih n'hao geh tăch rgâl bar ding tât 25 rmen đôlar tâm năm 2025.

Nkhêp geh rnôk dja, du rơh pla n'hơ rup mpeh nău rêh nău kan Kruanh Hồ Chí Minh n'hanh 45 năm tâm boh Việt Nam-Thái Lan ndrel du hội chợ nkoch n'hơ ndơ geh ƀư Việt Nam-Thái Lan hŏ dơi ƀư đŏng, wăch rgum nău uănh khlay ăp nuĭh ntơh măt n'hanh ƀon lan gŭ dak bah dih tât râng./.  

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương