Pơk uănh mông nar djăt: 4/8/2021

 

VOV4.M'nông: Nhih pah kan n'har bri neh dak Litva hŏ dăn đă rdâk mpêr n'gar loih prêh 4 mét njok n'har bri Belarus gay nking nchăng n'hoch nuĭh dah rŏng ntrơn du bah Belarus tât dak dja. Nchrăp, mpêr dja mbra jong 500km đah rnoh khlay nklăp rlău 150 rkeh euro. Trong nchrăp dja hŏ dơi Ủy viên Nội vụ châu Âu Ylva Johansson ŭch n'hanh an lah aơ lah trong nkra khlay tâm rnôk aƀaơ. Nău rdâk mpêr loih njok n'har bri đah Belarus ndrel ăp ndơ ntrŭp groi nđôi têh mhe nklăp roh huach tât 500 rkeh euro. Aƀaơ, Nhih pah kan mât njrăng n'har bri Litva hŏ pă an du gâl prăk dŏng ƀư an plơ̆ sĭt tay ƀon tơm an ăp nuĭh dah rŏng ntrơn du mô geh nău way. Tâm năm aơ, bơi 4.000 nuĭh dah rŏng ntrơn du hŏ tă bah Belarus tât Litva. Litva hŏ ntôn chính phủ Belarus dôl nta trong dơh an nuĭh lăp gŭ mô geh nău way lăp tâm dak dja n'hanh liên minh châu Âu.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương