Pơk uănh mông nar djăt: 15/5/2021

VOV4.M’nông: Nŭih kan ntơh măt Mỹ tâm Liên hợp quốc, wa Linda Thomas Greenfield mbơh, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mra ƀư rƀŭn pơk, gay tâm nchră nau kan n’hao nau tâm rkeh đah Palestin-Israel tâm lơ 16/5. Bah năp nê, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ƀư rƀŭn nchră 2 rơh tâm mâp tâm lơ 10 ndrel 12/5 mhe rlau, gay nchra ưnau tâm rkeh đah 2 dak. Yơn lah lĕ 2 dak rƀŭn nchră hŏ mô dơi geh mbơh nau ton lah nsum yor nau dun lah ngăn bah Mỹ, neh dak uỷ viên rnâng kan Hội đồng Boả an Liên hợp quốc. Tâm rnôk nê Kruanh n’gâng kan tình báo Israel Eli Vohen kơp dơn, dak aơ mô dơn ăp nau đă mpeh nau nsrŭng păng, bol ma âk dak lam ntur neh ndrel Hamas đă geh nau tâm rjaih êng. Yor ri, ndrel nar Tuynizi, Nauy ndrel Trung Quốc ndŏ nau đă Hội đồng bảo an Liên hợp quốc ƀư rƀŭn nchră ndal./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương