Pơk uănh mông nar djăt: 21/4/2021


VOV4.Mnông – Liên hợp quốc mhe kuăl jă ăp dak Đông Nam Á ntrŭt ăp nău nsrôih rƀŏng tât du trong mkra đăp mpăn an nău duh jêr jăch ndăn ta Myanmar. Nău kuăl jă dơi ndơ̆ bah năp rơh rƀŭn nchră gưl prêh ASEAN ƀư pơk sŏng dăng, nchrăp ƀư ta Thủ đô Gia-các-ta bah Indonesia tâm nar 24/4 tât, đah mpŏng dơi joi du trong mkra an Myanmar. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres uănh lah prêh nău tâm boh đah Liên hợp quốc đah ăp dak Đông Nam Á, lah rjăp nău khlay bah rmôt tâm ăp nău nsrôih ntrôl tâm rnglăp, nking n’gang tâm lơh n’hanh ndâk njêng đăp mpăn, tâm nĕ geh nu nău ta Myanmar. Aƀaơ Đặc phái viên bah Liên hợp quốc mpeh Myanmar dôl tâm nkual n’hanh nchrăp nthoi tay tâm nchră đah rmôt tahen Myanmar n’hanh ăp nău êng.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương