Pơk uănh mông nar djăt: 24/7/2021

 

VOV4.M’nông: Kêng măng 23/7, ta Jay Quốc hội, Quốc hội khóa XV ƀư Lễ mbơh n'hanh ndơ̆ Nghị quyết bah Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội mpeh pah kan cán bộ. Lah ta rơh lễ, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ lah rjăp, lôch 2 nar hop ta rơh hop bôk năp, Quốc hội khóa XV, lĕ rngôch ăp săk nuĭh kan dơi dăp rgum bah Quốc hội hŏ dơi sơch, an kan ngăn.

Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ mpŏng kruanh rđău kan ăp Ủy ban, nhih pah kan bah Quốc hội dơn geh Nghị quyết jêng nuĭh kan n'gâng tơm bah Quốc hội, nsum ti gay mât tay ăp nău dơi hŏ geh ma Quốc hội hŏ dơi n'hanh rgâl mhe tay, n'hao nău tam kan bah Quốc hội. Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ mĭn lah đŏng, ŭch Chính phủ kloh rvah ri Quốc hội nơm ân kloh rvoah đŏng, rhŏ dŏng yor an ma ƀon lan, lơn lah tâm rdâk njêng pháp luật, groi nđôi, blău ƀư mhe ndơ̆ neh dak hun hao. Dăn đă, kruanh rđău kan Hội đồng Dân tộc, ăp nhih pah kan, Uỷ ban bah Quốc hội ntơm dâk ƀư ngăn dĭl ăp đề án, bôk nău kan hŏ dơi jao, lor nchrăp rdâk njêng đề án rgâl mhe nsing kalơ nău way rpaih bơi dơi Quốc hội an dŏng./.  

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương