Pơk uănh mông nar djăt: 4/12/2021

 

 

VOV4.M'nông: Kêng măng 3/12, ta Jay Quốc hội, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ ƀư tơm rơh pah kan đah Rnâng kan Ủy ban Xã hội n'hanh ăp nhih pah kan geh tât mpeh nău Chính phủ mbơh rblang hao Ủy ban Thường vụ an tĭng ƀư du đêt trong kơl, trong kan mha êng, tâm njrăng, n'gang nuh srê Covid-19 gay tĭng ƀư trong kan têh jong rgum lĕ rngôch mpeh njrăng, n'gang nuh srê COVID-19. Lah ta rơh hop, ăp nău rgop na nê̆, ngăn ngăn tâm tĭng trong kan. Mpeh nuĭh râng kan chuh n'gang, uănh năl mham, mât chăm, săm nuĭh ntưp COVID-19, Chính phủ ân tâm pă gĭt kloh na nê̆, ntŭk but săm ji, ntŭk kan dak si, ntŭk wơt dơn kơl săm. Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ lah rjăp, nău khlay an dŏng Nghị quyết bah Ủy ban Thường vụ Quốc hội an tĭng ƀư du đêt trong kan, trong kơl mha êng gay Chính phủ an dŏng n'hanh an ƀư trong kan têh jong rgum lam lĕ rngôch mpeh njrăng, n'gang nuh srê Covid – 19. Yơn lah, n'glĕ rgâl di bah trong nchrăp kan Nghị quyết dja rgum quy định ăp nău way trong kan, trong kơl mha êng mpeh njrăng, n'gang nuh srê Covid – 19 êng đah nău way an bah luật mô lah luật dôl dŏng aƀaơ quy định./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương