Pơk uănh mông nar djăt: 28/6/2022

 

VOV4.M'nông: Kêng măng 27/6, tĭng mông ta ntŭk, Kruanh Quốc hội Vương Đình Huệ râng rơh tâm nchră gưl têh "Wăng sa- Tăch rgâl- Ntuh kơl Việt Nam- Hungary” tă bah Bộ Kế hoạch n'hanh Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam ta Hungary kan nsum ƀư đah nklăp bơi 100 doanh nghiệp Hungary n'hanh Việt Nam râng.

 Tâm rơh rgâl mhe bah Việt Nam, Hungary hŏ nsrôih ŭch tĭng nău ký ton, uănh an dŏng tâm ton dah rŏng tăch rgâl Việt Nam-Liên minh châu Âu. Nsĭt geh tăch n'gluh ndơ đah 2 dak hŏ geh nău hun hao nkah uĕh, ntơm bah rnoh 266 rkeh đôlar năm 2016 hao tât rnoh 1,3 rmen USD năm 2020. Lah ta rơh tâm nchră, wa Peter Andras Sztaray, Quốc vụ khanh, Bộ Ngoại giao n'hanh Kinh tế Đối ngoại Hungary lah rjăp, mpôl doanh nghiệp Hungary ŭch rŏng ntrŭt ntrôl tâm boh tăch rgâl đah Việt Nam. Tâm boh lhăt đah bar dak lah du ntil ndơ dŏng geh nău tam gay n'hao dăng tâm boh tăch rgâl đah bar ding tâm let năp tay./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương