Pơk uănh mông nar djăt: 15/5/2021


VOV4.Mnông – Ôi 14/5, ta nkuăl Củ Chi, nkual ƀon têh Hồ Chí Minh, Kruanh dak Nguyên Xuân Phúc n’hanh ăp nuĭh dơi săch ntoh măt Quốc hội khóa 15 mâp nuĭh ƀon lan tĭng trong ƀư trực tuyến. Ntoh ngơi ta nar mâp, Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc lah rjăp: Lah ntoh măt Quốc hội, ri lor an djăt nău ŭch rŏng bah nuĭh ƀon lan, lah ngăch tât Quốc hội, Đảng, Ngih dak, ngih pah kan dơi kan mkra ăp nău dăn đă, ăp nău rgop tâm di bah nuĭh ƀon lan ntŭk he gŭ.

Kruanh dak mâp nuĭh ƀon lan nkuăl Củ Chi

 

Kruanh dak an gĭt mbra mĭn dŭt n’hâm rgop n’hao săk rnglăy nău kan bah mpôl ntoh măt Quốc hội nkual ƀon têh Hồ Chí Minh, mpôl têh ngăn lam dak. Kruanh dak Nguyễn Xuân Phúc uănh tât mbơh ƀư 4 bôk nău kan hun hao nkual ƀon têh Hồ Chí Minh lĕ n’gluh an, tâm nĕ geh nău n’hao uĕh ăp nkual dak băm, trôk nar lơh n’hanh n’hao dơi tâm rlong bah nkual ƀon têh, tŏng ăp ntŭk ntô uĕh nđĭr, đăp mpăn. Lĕ rngôch ăp nuĭh ntoh măt Quốc hội bah nkual ƀon têh lah nsum an geh nău kan ndâk njêng nkual ƀon têh Hồ Chí Minh uĕh lăng-mhe-tâm rnglăp, ndâk njêng nău uĕh blău mhe.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương