Pơk uănh mông nar djăt: 28/5/2022

VOV4.M'nông: UBND n'gor Kon Tum mhe geh si ƀŭt njuăl tât ăp n'gâng kan n'hanh UBND ăp nkuâl, nkual ƀon têh mpeh nău n'hao dăng pah kan njrăng, n'gang rmok dak an kon se ta n'gor. Tĭng nê UBND n'gor Kon Tum đă UBND 10 nkuâl, nkual ƀon têh rđău đă ăp xã, phường, thị trấn rdâk njêng trong nchrăp na nê̆ mpeh njrăng, n'gang tât rmoh rmanh kon se n'hanh lơn lah nău njrăng n'gang kon se khĭt rmok dak.

Rđău đă ăp mpôl, ăp nuĭh ta n'gor râng mât njrăng kon se tâm rnôk mô hăn nti, tâm rnôk rlu nti, ăp nar phŭt sial dak bŭk trôk nar lơh. Nkoch trêng, rgŏ jă ăp rnăk tâm nău rdâk njêng jay đăp mpăn an kon se, way uănh khlay, groi nđôi kon se. An ƀư, ôp uănh tay ăp tŏng n'hanh pâng nchih mbơh njrăng lor, ƀư ngar nking ta ăp ntŭk geh ma nău tŭp kơt n'glău dak, ntu ka, dak me, dak diăng, ntung trong dôl kuĭh ƀư, ăp nkual klach rvê ta ntŭk mât uănh./.

Nuĭh rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương