Pơk uănh mông nar djăt: 14/5/2021


VOV4.M’nông – Gêh tât nuĭh ji ntưp Covid-19 ta n’gor Dak Lak, ôi 13/5 N’gâng kan dak si n’gor Kon Tum an gĭt, Ntŭk uănh nđôi kop ji n’gor lĕ năl ntŭk tăch ndơ ta nkual ƀon têh Kon Tum, ntŭk nuĭh ji ntưp Covid-19 mrô 3237 n’gor Dak Lak rlu ndeh ndơ sông sa tâm rnôk mbơh hăn bah nkual ƀon têh Đà Nẵng sĭt nkual ƀon têh Buôn Ma Thuột tâm nar 6/5/2021.

Rmôt kan dơi kan n’gor Kon Tum ƀư njrăng n’gang srê ta Ntŭk tăch ndơ Sen

 

Jêh rnôk năl ntŭk tăch ndơ ntŭk F0 n’gor Dak Lak lăp rwăt ndơ sa, rmôt kan dơi kan n’gor Kon Tum lĕ ntơm nchoeng n’gang, ƀư puh rao kaman lam ntŭk tăch ndơ ntŭk geh ntoh bah F0, F1, tât măng nar 12/5 rmôt kan ndơ̆ hăn nkhah rgum 9 nuĭh F1. Nkre năl geh 202 nuĭh lah F2 đă ƀư nkhah êng ta jay n’hanh nchih săk uănh nđôi săk soan 40 nuĭh lah F3. Aƀaơ, săk soan bah ăp nuĭh F1 đăp mpăn, mô geh ăp nău ntoh ntưp Covid-19. Jêh uănh năl mham rơh 1 bah Ntŭk uănh nđôi kop ji n’gor Kon Tum an saơ 9 nuĭh F1 mô ntưp đah Sars-CoV-2.


          Nŭih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương