Pơk uănh mông nar djăt: 5/8/2021

VOV4.M’nông: Jêh bơi tât n’gul khay ƀư kơp, ndâk nau kan, lơ 4/8, n’gor Kon Tum hŏ geh nau nchrăp săch 1000 nŭih tă bah nkuăl srê mpeh ba dâng, geh: Nkuăl ƀon têh Hồ Chí Minh ndrel 2 n’gor Bình Dương, Đồng Nai sĭt n’gor. Nŭih geh kơl an lah nŭih rnoi mpôl dê̆, nŭih tâm rnăk ach o, bu ranh, bu ur bŭn, kon se, nŭih hăn khám, săm ji, nŭih roh kan pah ndrel kon se nti, sinh viên. Gay ma vơt nŭih sĭt n’gor đăp mpăn, ngăn lah tâm nau njrăng, rdâng srê Covid-19, rnôk aơ ăp nkuăl bah n’gor Kon Tum hŏ nchrăp gay nŭih geh sĭt geh nkhah tĭng nau ntrŭnh. Tĭng nau bôk năp lam n’gor Kon Tum geh bơi tât 4000 nŭih dôl rêh, pah kan tâm ăp nkuăl geh srê bah mpeh ba dâng ŭch sĭt n’gor./.

Nŭih rblang: H’Thi

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương