Pơk uănh mông nar djăt: 10/8/2022


VOV4.M’nông - Thủ tướng Israel Yair Lapid mât njrăng nău ntrŭnh rgŏ jă nău kan tahen ta nkual Ga-da, nkre mbơh dak aơ lĕ dơi geh ăp nău n’gluh an. Tâm lơh ntoh tay rnôk dŭt pơh bah năp đah tahen Israel n’hanh Rmôt Thánh chiến Hồi giáo Jihad (PIJ) ta nkual Ga-da lĕ hŭch jêh 2 ding dơi geh tâm ton rlu pănh đah nău ƀư ta n’gul bah Ai Cập. Yơn lah Liên hợp quốc mbơh ăp ntil nău geh tay bah ăp nău ƀư tâm rkeh mbra ƀư khuch tât ăp rmôt chính trị. Tâm lơh jŏ 56 mông đah tahen Israel n’hanh rmôt Thánh chiến Hồi giáo Jihad lĕ ƀư đêt ngăn 44 nuĭh khĭt, tâm nĕ geh 15 kon se n’hanh hăng rkeh nuĭh sôt rmanh ndrel ngih wâl khuch djơh. Aơ lah rơh tâm lơh hô ngăn ta Ga-da rlău du năm bah năp.

 

Nuĭh rblang: Y Sưng Phê Ja

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương