Pơk uănh mông nar djăt: 24/7/2021

VOV4.M’nông: Iraq kuăl jă tâm rgop nsum ma lam ntur neh, tâm nê geh rmôt kan bah lam ntur neh gay ma rdâng bôk đah Ngih dak Islam. Tâm nau tât khâl Mỹ lơ 23/7, Kruanh n’gâng kan nchră nau Iraq Fouad Hassein ton đah nau nsôih bah rmôt Iraq, nau kơl an bah nŭih ƀon lan ndrel nau tâm boh đah dak ba dih yor Mỹ mâp bôk mra dơi lơh ntŭk kan Ngih dak Islam (IS). Wa Hussein lah rjăp, IS lah du ntŭk kan ƀư rlăng janh dăng ndrel hôm geh ta Iraq. Kruanh n’gâng kan nchră nau Iraq ŭch n’hao nau kan tâm boh lam ntur neh, tâm nchră mbơh nau lam ntur neh gay ma rdâng đah ăp ntŭk kan ndrel nau mĭn bah IS. Iraq rnê prêh ăp nau nsôih bah Chính phủ Mỹ tâm nau nti nau kan ân rmôt mât đăp mpăn Irraq, nchrăp ndơ dŏng ndrel lao nau ntĭm kan, gay geh nau dơi kan, kơl mât nkuăl ndeh ndrel rnă njrăng bah Iraq kŏ kơt lah nau lơh phung nŏng êng IS./.

Nŭih rblang: H’Thi

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương